, bureau,

bureau

 

Onze visie op architectuur vergt een andere manier van denken over bouwopgaven. Benerinkarchitecten is een bureau waar intensieve inhoudelijke betrokkenheid de hoofdrol speelt. Het onderscheidend vermogen ligt in de manier van kijken naar de bouwopgave.

Goed opdrachtgeverschap is daarin een belangrijke factor. Wederzijdse betrokkenheid van de opdrachtgever en de architect en realiteitszin van de praktijk zijn sleutelwoorden. Het is verrassend om intensieve begeleiding te krijgen, maar het vraagt veel van de opdrachtgever. Zij dienen zich open te stellen voor oplossingen die misschien niet direct voor de hand liggen cialis 20mg. De bereidheid te hebben om daarover discussie aan te gaan. Het bureau is in staat kleine tot middelgrote ontwerpopgaven te organiseren van eerste schets tot oplevering.

Als de opgave erom vraagt online gokkasten, schakelt Benerinkarchitecten vakbekwame adviseurs en co-makers in; partners die hebben aangetoond complementair te zijn.